Az M&A tanácsadói szolgáltatásaink körét tovább bővítve elindítottuk online cégértékesítési piactér alkalmazásunkat, amellyel a cég illetve üzletrész adás-vételi tranzakcióban érdekelt partnereink és leendő ügyfeleink számára kívánunk segítséget nyújtani vevői és eladói oldalon egyaránt.
Az M&A piactér egy olyan ingyenes felület, amely szélesebb elérést biztosítva, de diszkrét módon - cégnév publikálása nélkül - segíti a cégeladás vagy vásárlás folyamatának elindítását és a hagyományos csatornák mellett egy további felületen támogatja az eladók és vevők egymásra találását.

Az adatbázisban kizárólag működő és ellenőrizhető hátterű vállalatok adás-vételére, pénzügyi/üzleti szempontból releváns módon értékelhető tranzakciókra vonatkozó ajánlatok jelenhetnek meg.
Preferáltan 100 millió Ft nettó éves árbevételi szint felett vagy olyan start-up fázisban levő cégeket jelenítünk meg, amelyek üzletileg értelmezhető jövőképpel rendelkeznek. Nem jelenhetnek meg olyan tranzakciókra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem ellenőrizhető hátterű cégekre vagy köztartozásos / felszámolás alatt levő társaságokra vonatkoznak.

használati útmutató

1. regisztráció

A rendszerben rögzített ajánlatok bizonyos részletei megtekinthetők regisztráció nélkül is, de a teljeskörű adathozzáférés és a vevői vagy eladói ajánlatok létrehozásához regisztráció szükséges. A regisztráció során felhasználói alapadatokat valamint a felhasználó által képviselt a cég / szervezet megnevezését szükséges megadni. A regisztrációt követően az Ashington Consulting munkatársai felveszik a felhasználóval a kapcsolatot további egyeztetés céljából.

2. bejelentkezés, adminisztrációs felület

A regisztrált felhasználók bejelentkezést követően már teljeskörűen meg tudják tekinteni az ajánlati adatokat, továbbá létre tudnak hozni ajánlatokat. Bejelentkezés után az "ügyfél admin" menüpont is megjelenik a menüsoron, amelyen keresztül a felhasználók beléphetnek saját adminisztrációs felületükre.

3. cég alapadatok rögzítése

A regisztrációt követően a felhasználó létrehozhat a rendszerben akár több, a felhasználóhoz kapcsolt céget, amely cégek vonatkozásában az értékesítésre vonatkozó ajánlatot rögzíthet. A létrehozott cégekhez kapcsolódóan a cég működéséhez kapcsolódó legegyszerűbb alapadatokat kötelező jelleggel meg kell adni (pl. cím, alapítás, tevékenység/cég típusa, létszám stb). A megadott adatok közül a cég beazonosítására alkalmas adatok semmilyen formában nem jelennek meg a többi felhasználó számára, azokat kizárólag az Ashington munkatársai látják (amely az adathitelesítés miatt szükséges).

4. pénzügyi adatok rögzítése, értékelés

A felhasználónak lehetősége van a regisztrált cégekhez kapcsolódóan egyszerűbb pénzügyi adatokat is rögzíteni (kiemelt mérlegtételek, árbevétel és eredmény termelő képesség), valamint ezen adatokra épülő egyszerűsített értékelést készíteni. A megadott adatok a későbbiekben bármikor felülírhatók, módosíthatók. Az adatok megadása nem kötelező, azonban nagyban segíti a partnerkeresés folyamatát, hiszen egy potenciális vevőjelölt részére fontos, alapvető pénzügyi információkat szolgáltat, amely hiányában esetleg bizonyos vevőjelöltek nem foglalkoznak érdemben az ajánlattal.

Az adatokat minden esteben - pénzügyi adatok, vételár, alapadatok - ezer forintban szükséges megadni!

A felület által biztosított értékelési funkció használata szakmai ismertet nem igényel, a rögzített pénzügyi alapadatok és néhány kiegészítő paraméter megadása után automatikusan - gombnyomásra - elvégezhető.

5. ajánlatok rögzítése és aktiválása

A rendszerben rögzített cégekhez a céghez kapcsolt felhasználó értékesítésre vonatkozó ajánlatot hozhat létre. Ez az ajánlat fog megjelenni a többi felhasználó számára (nem regisztrált felhasználók számára csak korlátozott adattartalommal). Az ajánlat tartalamzza az eladási ársávot, a tranzakció formáját (üzletrész vagy eszköz, hány %-os üzletrész) és opcionálisan kiegészítő információkat.

Cégrétékesítésben érdekelt tulajdonosok eladó oldali ajánlatai mellett a vásárlásban érdekelt befektetők is közzé tudnak tenni vevő oldali ajánlatokat a megvételre keresett cég paramétereivel (pl. cégméret, iparág). Mivel a rendszerben csak az Ashington Consulting által ellenőrzött és jóváhagyott ajánlat jelenhet meg, ezért a felhasználó által rögzített ajánlat azonnal nem jelenik meg a rendszerben, csak az Ashington Consulting jóváhagyását követően.

6. kapcsolatfelvétel

Amennyiben egy adott cégértékesítési ajánlatról valamely potenciális érdeklődő további információkat szeretne vagy érdekelt egy ajánlattételben, akkor azt olyan módon teheti meg, hogy felveszi a kapcsolatot az Ashington munkatársaival. Az Ashington Consulting, mint "közvetítő" ezt jelzi az eladó felé és egyeztetést követően az eladó hozzájárulásával a Feleket egymásnak bemutatja vagy az Eladóval egyeztetett módon és tartalommal (pl. infomemo, teaser) az Ashington további információkat ad az érdeklődőnek és személyesen veszi fel a kapcsolatot vele.


hasznos foglamak, kifejezések magyarázata

CAPEX

capital expenditures - beruházási kiadások

DCF - discounted cash-flow

diszkontált cash-flow - egy működő, jövedelem termelő vállalkozás értékét az általa megtermelt jövőbeni pénzáramok jelenre vonatkoztatott, ún. diszkontát értéke adja meg. Egy jövőbeni pénzáram jelenbeni értéke mindig alacsonyabb nominálisan, mint a jövőbeni pénzáramok matematikai összege.

diszkontráta

a jövőbeni pénzáramok jelenre vonatkoztatott értékének meghatározásához használt tényező, amely befektetői hozamelvásárokat és a hozamokkal kapcsolatos kockázatokat tükrözi

EBITDA

earnings before interest, tax and depreciation&amortization = kamat, adó és értékcsökkenés előtti eredmény (egy kvázi üzemi jellegű, egyszerű cash-flow mutatószám)

EBIT

earnings before interest, tax = kamat és adófizetés előtti eredmény

EBITDA szorzó

az EBITDA és cégérték viszonyát kimutató szorzószám

FCFF

free cash-flow for company = a társaság és hitelezők rendelkezésére álló cash-flow, vagyis a kamatfizetés és adósságszolgálat előtti pénzáram

M&A

merger & acquisition - általánosságban véve a vállalat értékesítési, felvásárlási és hasonló tranzakciók (összeolvadások, szétválások) gyűjtőfogalma, amelynek tárgya lehet maga a vállalat és annak üzletrészei, vagy egyes eszközei, üzletágai

maradványérték

Valamely eszköz, befektetés várható értéke egy jövőbeni időpontban. DCF alapú érétkelés esetében a diszkontált cash-flow két periódusra osztható: egy explicit előrejelzési időszak, valamint egy maradvány érték időszakra. A két időszak cash-flowja jellemzően abban különbözik,hogy különbőző növekedési paraméterekkel lehet számolni: a maradványérték időszakában "beállt" működés mellett egy alacsonyabb növekedési ráta a jellemző.

működő tőke

A működéshez szükséges, nem hosszú távú befektetések (hosszú távú befektetés jellemzően a tárgyi eszközök) megfinanszírozandó része - definíció szerűen a forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek különbsége. Ennek változása hatással van a cash-flowra, pl. növekvő forgalom mellett jellemzően emelkedik a működő tőke igény, amely csökkenti a cash-flowt.

nettó eszközérték

a vállalkozás eszközeinek értéke - preferáltan a piaci érték, szemben a könyv szerinti értékkel - csökkentve a kötelezettségek értékével

tőke- vagy tulajdonosi érték

equity value - a vállalat üzletrészeinek értéke, vagyis a tulajdonosokra jutó érték (a saját tőke piaci értéke). Matematikailag a vállalat teljes értéke csökkentve a hitelek értékével.

vállalat- vagy cégérték

enterprise value - a vállalat teljes értéke, amely magában foglalja a saját tőke piaci értékét, vagyis a tulajdonosokra jutó értéket valamint a hitelek értékét. DCF értékelési módszertan esetén az adósságszolgálat előtti szabad cash-flow (FCFF) diszkontált értéke.

WACC

weighted average cost of capital - a vállalat tulajdonosainak és hitelezőinek súlyozott hozamelvárása: rE x wE + rD x wD x (1-T)

általános szerződési feltételek

 1. Szolgáltatás nyújtó szervezet: Ashington Consulting Kft., cégjegyzékszám: 01-09-960833 (továbbiakban: AC)
 2. Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az AC által nyújtott "MANDA DB" (továbbiakban: szolgáltatás, adatbázis vagy rendszer) szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szolgáltatás igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.
 3. A szolgáltatást igénybe vevő regisztrált felhasználók (továbbiakban: Felhasználó) a regisztrációval elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 4. Értékesítési ajánlat: a rendszerben a Felhasználó által rögzített olyan ajánlat, amely valamely cég, üzletrész, eszköz, egyéb vagyontárgy értékesítésére vonatkozik. Jelen ÁSZF értelmében Eladó az értékesítési ajánlatot rögzítő Felhasználó.
 5. A rendszerben történő regisztráció, ajánlatok és adatok rögzítése/publikálása, valamint azok megtekintése ingyenes, azokért az AC semmilyen költségtérítést nem számol fel.
 6. A rendszer ingyenes használatának nem képezi részét a Felhasználók, mint potenciális üzletfelek közötti, AC közreműködésével létrejövő kapcsolatfelvétel és üzleti közvetítés, valamint az AC által nyújtott tanácsadói szolgáltatások. Ezen szolgáltatásokra vonatozóan AC egyedi árajánlatot dolgoz ki a Felhasználó kérésére.
 7. A Felhasználó kijelenti, hogy az általa a rendszerben megadott adatok valósak és szándékosan megtévesztő vagy valótlan adatot nem tesz közzé.
 8. Amennyiben a Felhasználó téves, megtévesztő adatokat ad meg, úgy AC felszólítja a Felhasználót az adatok módosítására, illetve AC jogosult azokat módosítani vagy törölni, amennyiben a Felhasználó nem teszi meg.
 9. AC kijelenti, hogy a Felhasználók által a rendszerben szándékosan vagy véletlen módon tévesen rögzített vagy valótlan adatokért, azok felhasználásból eredő károkért felelősséget nem vállal.
 10. A rendszerben rögzített adatok publikusak: a weboldal látogatói számára elérhetőek és megtekinthetőek (az eladásra ajánlott cég hivatalos cégneve és adószáma kivételével). A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul a rögzített adatok megjelenítéséhez.
 11. A rendszerben nem megfelelő helyen rögzített, cég azonosítására alkalmas adatok (pl. hivatalos cégnév és adószám) nyilvánosak lehetnek. Ezen adatok megfelelő helyen és formában történő rögzítése a Felhasználó felelőssége, ezzel kapcsolatosan az AC-t felelősség nem terheli.
 12. AC az eladásra ajánlott cég hivatalos cégnevét és adószámát más Felhasználók számára csak az Eladó külön hozzájárulásával, az Eladóval egyeztetett módon adja át.
 13. Felhasználó kijelenti, hogy az általa rögzített Értékesítési ajánlatban megjelölt cég(ek) képvisletében eljárhat, a cég(ek)re vonatkozóan értékesítési ajánlatot közölhet.
 14. AC jogosult a rendszerben rögzített Értékesítési ajánlatokat a saját üzletfelei, üzleti partnerei körében bemutatni az ajánlatban szereplő társaság hivatalos cégneve és adószámának megjelölése nélkül (kivétel, amennyiben ehhez a Felhasználó hozzájárul).
 15. Felhasználó a más felhasználók által rögzített adatokat nem értékesítheti harmadik félnek illeteve nem használhatja saját bevételszerző tevékenységhez.
 16. Felhasználó kijelenti, hogy az általa regisztrált cég(ek) képviseletében eljárhat, a cég(ek)re vonatkozóan adatokat, ajánlatkéréseket rögzíthet és ezekre vonatkozóan felhatalmazással rendelkezik.
 17. AC nem tartozik felelősséggel és nem követ el üzleti titok sértést, amennyiben a Felhasználó üzleti titoknak minősülő adatokat rögzít és ezáltal publikussá tesz a rendszerben.
 18. AC nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért és veszteségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából vagy illetéktelen adathozzáférésből keletkeznek.
 19. AC jogosult az ÁSZF-ben rögzített feltételeket megsértő Felhasználót a szolgáltatásból haladéktalanul kizárni és az általa rögzített cégek, ajánlatok adatait törölni.
 20. AC jogosult a saját hatáskörében a szolgáltatás felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről dönteni, a szolgáltatás fenntartásával kapcsolatosan kötelezettséget nem vállal.
 21. Felhasználó a rendszerben történt regisztrációval elfogadja, hogy számára az AC a rendszerrel kapcsolatos tájékoztatást, híreket vagy ajánlatokat küldjön.
 22. Egyedi döntés alapján AC jogosult a szolgáltatást és a rendszerhez való hozzáférést indoklás nélkül megtagadni, különös tekintettel a (i) felszámolás alatt álló, (ii) gazdasági vagy egyéb bűncselekményekben érintett, illetve (iii) a jelentős és tartós lejárt köztartozással rendelkező Felhasználóktól és szervezetektől.

adatkezelés, jogi nyilatkozat

Az Ashington Consulting Kft. az felhasználó belépéséhez szükséges, a regisztráció során megadott adatait, valamint az oldal üzleti szolgáltatásainak igénybevétele során megadott adatokat az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, harmadik fél számára azt csak az oldal által megvalósított üzleti szolgáltatásokhoz szükséges módon és formában adja át (ld. ÁSZF). Az adatvédelmi elveink kialakításakor figyelembe vettük az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.
Az Ashington Consulting Kft., mint adatkezelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által nyilvántartásba vételre került a NAIH-129007/2017 adatkezelés nyilvántartási számon.

Az "ashington.hu" oldalon található minden tartalom, illetve azok elrendezése, továbbá az oldalak által megvalósított üzleti megoldások, egyedi programkódok az Ashington Consulting Kft. tulajdonát képezik és szerzői jogi védelem alatt állnak, azok felhasználása csak az Ashington Consulting Kft. előzetes értesítésével és írásbeli hozzájárulásával történhet.

Az "ashington.hu" oldalon oldalon történő regisztráció, a szolgáltatások igénybevétele egyben az oldal használatával járó feltételek - ld. ÁSZF - kifejezett elfogadását jelenti.