M&A, vállalatértékelés - szakmai információk, tudásbázis

Az alábbiakban a szakmai blogunkon M&A témában (akvizíciók, cégvásárlás és cégeladás, cégértékelés) megjelent legfontosabb bejegyzések összefoglalóját találod. Amennyiben érdekelnek a témakörhöz kapcsolódótovábbi írásaink is, akkor látogass el a #vallalatipenzugyek blogra.

cégvásárlás után – kihívások és integráció

hogyan lehet a sikeres tranzakció esélyét növelni

Egy cégvásárlás lezárása alatt általában a szerződés megkötését, valamint az abból származó jogi és pénzügyi kötelmek teljesítését szokták érteni. Bár már ez a zárási folyamat is komplex és elhúzódó lehet, de valójában ez csak a kezdete annak a hosszabb ún. integrációs folyamatnak, ami egy sikeres tranzakcióhoz szükséges.
A felvásárlások jelentős része nem elégíti ki a hozzá fűzött elvárásokat és a valódi kihívást az jelenti, hogy felvásárló cég hogyan biztosítja azt az értéket, amely az ügylet motivációját jelentette. Az egyik eszköz ebben az alaposan és gondosan előkészített tranzakció: a megvásárolni tervezett társaság teljeskörű – piaci, pénzügyi, jogi, HR, műszaki stb. – átvilágítása és megfelelő értékelése. Ugyanakkor ez az esetek többségében még önmagában nem elég: számos olyan „intergárciós” lépés van, amely biztosítja a későbbiekben a megvásárolt társaság sikeres működtetését. A bejegyzésben sorra vesszük, hogy milyen teendői lesznek az új tulajdonosnak a tranzakció zárását követően, (amelyek részben lehetnek inkább „adminisztratív” jellegűek, de vannak kifejezetten üzleti feladatok is).

cégeladás - miért nem fizeti meg a vevőjelölt az általam az elvárt árat?

eltérő nézőpontok és célok, eltérő értékítélet

Egy működő vállalat értéke az általánosan elfogadott megközelítés alapján a cég várható jövőbeni jövedelem /cash-flow termelő képességétől függ (persze vannak speciális esetek, amikor más alapokon kell a céget értékelni). Ebből kifolyólag az alapvető módszertanok, mint a diszkontált cash-flow vagy benchmark alapú cégértékelés a megtermelt profitból (cash-flowból) indulnak ki és annak diszkontált - jelen időpontra vonatkoztatott - értékét vagy éppen szorzatát veszik alapul.
Több oka is van annak, hogy a vevőjelölt és az eladó (tulajdonos) miért ítéli meg másképpen a cég értékét, de ezek végeredményben mind arra vezetnek, hogy a jövőbeni eredménytermelő képességről, az ehhez kapcsolódó kockázatokról a felek mást gondolnak:
  • eltérő információs bázis - vevő kevesebb információval rendelkezik a cégről
  • kockázatok más megítélése - eladó magas áron szeretne eladni
  • eltérő hozamelvárások...

dcf vs. ebitda szorzók

mik lehetnek az ebitda szorzós értékelés hátulütői?

A működő vállalkozások értékelésének 2 fő "irányzatát" jelentik a pénzügyi előrejelzéseken alapuló, diszkontált cash-flow (dcf) módszerek és az összehasonlító vagy szorzószámos módszerek. Mindkét megközelítésnek megvannak a különböző módszerei és felhasználási lehetőségei, valamint ezzel együtt az előnyei és hátrányai.
Képtalálat a következőre: „valuation image”A szórózszámos értékelési módszertanok közül az egyik leggyakrabban használt az EBITDA alapú, vagyis az EV/EBITDA mutatószám. A cég értéke (EV, enterprise value) a céget finanszírozókra jutó teljes értéket jelöli, vagyis a tőke + hitelek értékét (ebből kifolyólag a tulajdonoskra jutó tőke értéke = EV - hitelek).
Ugyanakkor az EBITDA alapú értékekelés nem veszi figyelmbe az esetleges különbségeket a cégek működési és finanszírozási struktúrájában, ami akár a cégértéket és/vagy a tulajdonosi részesedés (tőke) értékét is befolyásolhatja. A legjellemzőbb ilyen differenciák az alábbiak lehetnek....

5+1 ok a cégértékesítésre

gyakorlati példák a tanácsadói tapasztalatok alapján

A vállalatod egészének vagy az üzletrészeinek értékesítése számos okból napirendre kerülhet, de a tapasztalatok alapján leggyakrabban az alábbi okok miatt kerül erre sor.
  1. visszautasíthatatlan ajánlat + profit realizálás: ha felépítettél egy sikeres céget, amelyre van megfelelő áron vevő és te inkább már kiszállnál, akkor ezt jó eséllyel meg is fogod tenni
  2. kishal esete a nagyobb hallal: növekedési kényszer, szűkös finanszírozási források esetén, amikor a cég fejlődése megállt, de lenne piaci lehetőség a növekedésre vagy éppen szinergia hatások kiaknázása céljából, szükséges lehet egy olyan nagyobb szakmai vagy pénzügyi befektetőnek értékesíteni a céget, aki a hátterével (piaci és/vagy lobbierő, finanszírozási képesség) biztosítani tudja a további növekedést, a potenciális értéknövekedés realizálását
  3. kiégés, motiváció vesztés: főleg akkor fordul elő, amikor tulajdonosként az operatív vezetést is ellátod, napi szinten foglalkozol a cég ügyeivel és egy idő után már nem motivál, hogy ezt tovább folytasd
  4. öröklési probléma: szintén olyan esetben fordul elő jellemzően, amikor Te építetted céged és Te is irányítod operatívan, de nincs a családban vagy a bizalmi körben olyan "utód", akire rábíznád
  5. tulajdonosi ellentétek: több tulajdonos esetén találkozunk olyan esetekkel, amikor a tulajdonosi ellentétek akár már a cég működését, piaci érvényesülését is veszélyeztetik... ekkor előbb-utóbb eljön a pillanat, amikor a tulajdonosok ajánlatot tesznek egymásnak

Lehet-e értéke egy veszteséges cégnek?

milyen estekben és miből fakadóan lehet értékes a vállalkozás, amely veszteséget termel?

Az alapvető diszkontált cash-flow vagy benchmark alapú cégértékelési módszertanok a megtermelt profitból (cash-flowból) indulnak ki és annak diszkontált értékét vagy éppen szorzatát veszik alapul. Ebből kifolyólag pusztán matematikai alapon a cég értéke ilyen esetekben negatív lesz, azonban ez nem azt jelenti, hogy cég valóban nem ér semmit: meg kell vizsgálni az okokat illetve alternatív üzleti (és értékelési!) scenariókat.
A teljesség igénye nélkül bemutatunk néhány olyan esetet, amikor egy veszteséges cég is értékkel bír.

Átmeneti veszteségek, pozitív kilátások
Amennyiben a közelmúltban egyedi okok, átmeneti nehézségek miatt vagy épp valamilyen piaci döntés (pl. piacszerzés, piacra lépés aktív marketing kampánnyal) okán veszteségesen működött a cég, attól a jövőbeni jövedelem termelő képessége még lehet pozitív.
Jó hír, hogy a diszkontált cash-flow módszere és a benchmark alapú értékelés is képes ezt a szituációt kezelni: a cégértékelés előre tekintő megközelítést igényel, ezért a jövőben eredmények kell, hogy képezzék az értékelés alapját...